Kto sme?

Ak hľadáte niekoho, kto vám zodpovedne preloží text z/do angličtiny, alebo kto vám priateľským a podľa vašich potrieb ušitým spôsobom pomôže používať angličtinu slovom i písmom, tak je možné, že práve vás bude zaujímať, kto sme. Viac o nás…

Kto sme?

Webovou stránkou www.takeiteasy.sk ponúkajú svoje prekladateľské a lektorské služby Zuzana Greššová a Peter Grešša, dvaja nadšenci pre angličtinu, pre ktorých je angličtina nie len prácou, ale i záľubou. Na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme úspešne ukončili magisterské štúdium anglického jazyka štátnou skúškou a odvtedy je angličtina našou každodennou súčasťou i v profesijnom živote. Obidvaja sme pôsobili niekoľko rokov ako lektori anglického jazyka v jazykových školách v Banskej Bystrici. Už 10 rokov pôsobíme v meste Skalica.

Okrem angličtiny sme študovali aj filozofiu, v ktorej sme pokračovali i v doktorandskom štúdiu, a preto sú nám blízke témy z oblasti humanitných vied. Medzi naše veľké záľuby patria knihy, a preto sú nám blízke i literárne texty, prekladáme však i technické a právnické texty (bez okrúhlej pečiatky). Robíme to, čo vieme a čo nás baví. Radi by sme dodali, že nie sme prekladateľská agentúra, ani jazyková škola, a teda medzi našimi službami a vašimi žiadosťami už nie je nijaký iný sprostredkovateľ.