Kto sme?

Ak hľadáte niekoho, kto vám zodpovedne preloží text z/do angličtiny, alebo kto vám priateľským a podľa vašich potrieb ušitým spôsobom pomôže používať angličtinu slovom i písmom, tak je možné, že práve vás bude zaujímať, kto sme. Viac o nás…

Výučba angličtiny

Výučba angličtiny

Sme skúsení lektori s niekoľkoročnou praxou vo výučbe anglického jazyka pre jazykové školy, firmy i súkromné osoby, ktorí ponúkajú hodiny anglického jazyka od najnižšej úrovne (starter – úplný začiatočník) až po najvyššiu (advanced – pokročilý), vrátane konverzačných hodín a hodín administratívnej, resp. obchodnej angličtiny. Pripravíme vás na rôzne skúšky (maturita, FCE, CAE)i na pracovné pohovory. Vekové rozpätie našich študentov je od 9 do 99 rokov. Viac o výučbe anglického jazyka…

Preklady

Preklady

Prekladáme z/do anglického jazyka. Máme skúsenosti s prekladmi rôznych typov zmlúv, príručiek a manuálov k technickým nástrojom i počítačovým programom, zákonov, pravidiel, smerníc, rôznych typov formálnych listov, zápisníc zo zasadaní, rôznych typov správ a záverečných hodnotení či konferenčných príspevkov. Viac o prekladateľstve anglického jazyka…

Analytické písanie

Analytické písanie

Ponúkame praktické hodiny zamerané na zručnosť analytického písania a kritického myslenia. Vďaka niekoľkoročnému štúdiu filozofie zavŕšenému úspešným ukončením postgraduálneho štúdia sa venujeme i práci s rôznymi textami a svojim študentom ponúkame sprievod v osvojovaní, napredovaní a zdokonaľovaní si svojich analytických schopností pri práci s textom. Viac o analytickom písaní…