Kto sme?

Ak hľadáte niekoho, kto vám zodpovedne preloží text z/do angličtiny, alebo kto vám priateľským a podľa vašich potrieb ušitým spôsobom pomôže používať angličtinu slovom i písmom, tak je možné, že práve vás bude zaujímať, kto sme. Viac o nás…

Analytické písanie

Ponúkame praktické hodiny zamerané na zručnosť analytického písania a kritického myslenia. Vďaka niekoľkoročnému štúdiu filozofie zavŕšenému úspešným ukončením postgraduálneho štúdia sa venujeme i práci s rôznymi textami a svojim študentom ponúkame sprievod v osvojovaní, napredovaní a zdokonaľovaní si svojich analytických a argumentačných schopností pri práci s textom. Zameriavame sa na zrozumiteľnosť, konzistentnosť, logiku a silu argumentácie v textoch ako i korektnú prácu so zdrojmi. Zručnosť správne písať, kriticky myslieť a argumentovať je veľkou výhodou ako pre študentov, tak i pre ľudí v riadiacich pozíciach, ale i pre nás všetkých, ktorí radi diskutujeme. Vítaní su všetci, ktorí si chcú zlepšiť svoj písomný prejav, či už zo študijných, pracovných alebo osobných dôvodov.

Počet a obsah hodín je prispôsobený potrebám a aktuálnym zručnostiam konkrétneho študenta. Na hodinách sa venujeme teoretickým i praktickým vedomostiam, zameriavame sa na druhy argumentov, jazyk výrokovej logiky, častým chybám v argumentácii a samotnému písaniu a štruktúrovaniu (nie len akadamického) tex­tu.

Cenník:

60 minútová online hodina analytického písania 20 eur