Kto sme?

Ak hľadáte niekoho, kto vám zodpovedne preloží text z/do angličtiny, alebo kto vám priateľským a podľa vašich potrieb ušitým spôsobom pomôže používať angličtinu slovom i písmom, tak je možné, že práve vás bude zaujímať, kto sme. Viac o nás…

Preklady

Prekladáme texty z/do anglického jazyka. Máme skúsenosti s prekladaním rôznych typov zmlúv, príručiek a manuálov k technickým nástrojom i počítačovým programom, katalógov, zákonov, pravidiel, smerníc, rôznych typov formálnych listov, zápisníc zo zasadaní, rôznych typov správ a záverečných hodnotení, abstraktov…

  • prekladáme texty z oblasti spoločenských vied, prírodných vied, cestovného ruchu, ekonómie, práva, techniky i beletrie
  • naša denná norma je závislá od náročnosti textu (vo všeobecnosti 6–9 normostrán)
  • pre stálych zákazníkov ponúkame zľavu
  • neposkytujeme súdne preklady s okrúhlou pečiatkou
  • ponúkame i jazykovú lokalizáciu webových stránok

Cenník:

Preklady z anglického do slovenského jazyka 14 eur/NS

Preklady zo slovenského do anglického jazyka 15 eur/NS

Expresný preklad (do 24 hodín) + 5 eur/NS

Zľava pre stálych zákazníkov = dohodou

1 normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier

Ak má text určený na preklad menší rozsah ako jedna normostrana, účtujeme si sumu v plnom rozsahu za jednu normostranu, bez ohľadu na reálny počet znakov preloženého textu