Kto sme?

Ak hľadáte niekoho, kto vám zodpovedne preloží text z/do angličtiny, alebo kto vám priateľským a podľa vašich potrieb ušitým spôsobom pomôže používať angličtinu slovom i písmom, tak je možné, že práve vás bude zaujímať, kto sme. Viac o nás…

Výučba angličtiny

Sme skúsení lektori s niekoľkoročnou praxou vo výučbe anglického jazyka pre jazykové školy, firmy i súkromné osoby, ktorí ponúkajú hodiny anglického jazyka od najnižšej úrovne (starter – úplný začiatočník) až po najvyššiu (advanced – pokročilý), vrátane konverzačných hodín a hodín administratívnej, resp. obchodnej angličtiny. Vekové rozpätie našich študentov je od 9 do 99 rokov.

Prečo práve my?

Na trhu je množstvo jazykových škôl, ktorých výučba je založená na rôznych metódach, stačí pohľadať a v širokej ponuke bude pravdepodobne i neľahké správne si vybrať. Pre nás je dôležité, aby bol vyučovací proces o vás a vašich potrebách učenia sa anglického jazyka, a preto je výsledkom vzájomnej komunikácie a otvorenosti prispôsobovať tempo i obsah práve vám. Ak ste sa niekedy báli alebo nevedeli klásť otázky počas výučby anglického jazyka, u nás sa vám to nestane. Ak ste sa niekedy hanbili komunikovať v anglickom jazyku, resp. pred vyučujúcim, u nás sa vám to nestane. Ak ste niekedy mali pocit, že sa učíte zbytočnosti, u nás sa vám to nestane. Ponúkame vám flexibilný rozvrh výučby, individuálny prístup založený na výučbe one-to-one (jeden na jedného), pričom výučba môže prebiehať online, u nás doma alebo priamo v sídle vašej firmy.

Pretože s nami budete easy, s nami budete v pohode.

Cenník pre individuálne (one-to-one) hodiny:

  Starter – upperintermediate Advanced, Business English
  60 min 45 min 60 min 45 min
U vás 20 eur 18 eur 23 eur 21 eur
U nás / online 18 eur 16 eur 20 eur 19 eur

Cenník pre skupiny:

  Starter – upperintermediate Advanced, Business English
  60 min 45 min 60 min 45 min
2 až 5 ľudí 23 eur 21 eur 24 eur 22 eur
5 a viac 24 eur 22 eur 25 eur 23 eur

Poznámka: Hodiny sú plne účtované, ak sú zrušené v kratšej dobe
ako 24 hodín pred plánovanou výučbou

PONÚKAME ONLINE HODINY (SKYPE / MESSENGER / GOOGLE MEET)

Pohodlné, praktické a rýchle riešenie pre všetkých. Potrebujete iba dobré internetové pripojenie :) Napíšte nám!